19 มกราคม 2562 เริ่มทำฝนหลวงต่อ หวังลดฝุ่นขนาดเล็ก

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c417cb8e3f8e46237d9d111

ทีมฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดระยอง ใช้เครื่องบินคาซ่า 2 ลำ ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงอีกครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังตรวจวัดสภาพอากาศ พบว่าช่วงเช้าความชื้นสัมพัทธ์ชั้นปฏิบัติการอยู่ที่ร้อยละ 80-90 ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มทำมา คาดหวังว่าระหว่างวันแสงแดดจะช่วยทำให้ค่าการยกตัวของเมฆดีขึ้น แล้วจะขึ้นบินปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 2 คือเลี้ยงให้อ้วน สำหรับกระแสลมยังคงเป็นลมตะวันออก ความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่พอเหมาะในการพัดพาเมฆพัฒนาตัวดีให้มาตกเป็นฝนในกรุงเทพฯ ได้ เดิมกำหนดจะทำฝนหลวงวันที่ 15-18 มกราคม แต่จนถึงขณะนี้ปัญหาฝุ่นละอองยังไม่คลี่คลาย จึงยังคงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดระยองไว้ก่อน.-สำนักข่าวไทย